Teknikker

Fra et sett grunnteknikker finnes det utallige mulige kombinasjoner av grep, kast og låsinger i Aikido. Teknikkene trenes først i stiliserte former med tydelige avtalte angrep. Med økt erfaring og grad av mestring kan teknikkene utføres med mer spontane angrep og flytende bevegelser. Det er ingen slag eller spark i tradisjonell aikido, men man lærer ulike typer slag for å kunne trene på å harmonisere og nøytralisere angrepene.

Teknikkene i aikido har mye til felles med de man finner i ulike ju-jutsu skoler og stilarter. Det unike i aikido er aiki. Grunnleggeren av aikido studerte aiki under Sokaku Takeda (Daitō-ryū Aiki-jūjutsu).1859 – 1943.

Det finnes en gjennomarbeidet oversikt med videoer som viser basisteknikker i Aikido. Videoene finner du på aikido.no.
Videoene er laget av Bjørn-Eirik Olsen (Shihan, 7.dan) og filmet av Geirr Cranner.