Etikette

Aikido er en tradisjon som kommer fra Japan og som dermed er preget av japansk kultur. Skikk og bruk (etikette) i en dojo er i tillegg tilpasset at det man trener på kan være potensielt livsfarlig og dermed krever ro, orden, systematikk og klarhet i forventningene slik at man kan trene trygt sammen.

Man hilser gjennom å bukke til sentrum av rommet (Shomen), til instruktøren og til treningspartnerne. Man hilser hver gang man skal trene med en ny partner og når man er ferdig eller skal skifte partner. Det er ikke høflig eller trygt å spise eller drikke mens man er på matta. Si fra til instruktøren dersom du må gå av matta. Ikke snakk unødvendig på matta og møt opp på trening med ren gi, kortklipte negler og respekt for alle som er tilstede. Dette er noen eksempler på regler, skikk og bruk i en dojo.

Ofte er det litt ulike lokale tilpasninger til etikette i ulike dojoer og ulike land. Følg nøye med når du kommer til en dojo og gjør som de andre. Dette er en fin del av treningen og øver opp evnen til oppmerksomhet.

Gjør alltid minst mulig ut av deg selv på matta. Dess lengre du har trent og dess høyere gradering du har, jo mer forventes det at du har en rolig, beskjeden og selvdisiplinert framtreden. Den opprinnelige betydningen av Mester i orientalsk kampkunst eller Zen, er en som fullstendig behersker sitt eget sinn, dvs. tanker, behov og følelser som ødelegger den nødvendige sinnsro.

Du kan lese mer om etikette og regler i en dojo her.

Det allerviktigste er å ha det gøy på trening!