Japansk kultur

Man må ikke nødvendigvis være interessert i japansk kultur for å holde på med aikido. Det er allikevel mange med interesse for østlig filosofi og kultur som videreutvikler denne interessen i samspill med det å studere og trene aikido. Buddhisme, zen, shinto, samuraitradisjon, japansk historie, kampkunst og ‘Do’/ veier til selvutvikling, er bare noen av temaene som det kan være interessant å flette inn i sin utøvelse av aikido.

Aikido har dype røtter i japansk samuraikrigertradisjon og Morihei Ueshiba, grunnleggeren av aikido, var en autoritet i studier av Shinto (Omoto-kyo) og Buddhisme.

Mange som trener aikido er interessert i ulike aspekter ved japansk kultur. Aikido og japansk kampkunst er med i mange japanske filmer, animasjoner, tegneserier og bøker. Estetiske elementer av kampkunst og etikette appellerer også til mange. Kontemplasjon og meditasjon er andre viktige deler av aikido og japansk kultur.