Konkurranser

Det er ingen konkurranser i aikido i tradisjonell aikido. Det finnes imidlertid en stilart som heter Shodokan aikido som har en stilisert konkurranseform. Morihei Ueshiba modifiserte de gamle kampteknikkene til å kunne utføres trygt i en dojo. En av grunnene til det er at det ville kunne være livsfarlig å gjennomføre teknikkene med full kraft i en kampsituasjon.

Selv om man trener grunnformer i aikido så er aikido dypest sett basert på frie naturlige og spontane bevegelser. Å innføre regler og begrensninger i kamp ville stride mot dette prinsippet.

Hvis Aikido skulle tillate kamper under strenge regler som ekskluderer farlige teknikker, ville dette potensielt true kunstens essens og unike karakter. Alternativt, hvis man skulle tillate kamper med farlige teknikker, ville det kreve bruk av omfattende beskyttelsesutstyr eller utsette deltakerne for uakseptabel risiko.

Samlet sett er grunnen til at Aikido ikke blir anerkjent som en sport eller konkurranse ganske enkel: Kunstens filosofi og tekniske egenart gjør det vanskelig å tilpasse den til tradisjonelle konkurranseformer uten å gå på kompromiss med grunnleggende prinsipper og utsette utøverne for unødvendig fare. Aikido har rett og slett andre formål enn kamp og det å ønske å vinne over andre.