Aikido og selvforsvar

Siden aikido er en kampkunst hvor den egentlige motstanderen er seg selv og sitt eget ego, så blir hele ideen om selvforsvar litt spesiell. Aikido er allikevel i høyste grad en kampkunst og har sine øtter i samuraienes teknikker for kamp i det føydale Japan. Teknikkene og kraften i aikido er effektiv som selvforsvar på flere måter.

Gjennom treningen oppøver man seg selvdisiplin og dedikasjon og blir i stadig større grad i stand til å møte enhver situsasjon med fasthet og ro. Denne tryggheten og sentreringen av kropp og sinn er enda viktigere i en kampsituasjon enn selve teknikkene. Det å kunne avverge en konflikt gjennom å bidra med trygghet i situasjonen er i høyeste grad selvforsvar på en konkret og effektiv måte. Når man mestrer teknikkene og har utviklet sin egen selvbeherskelse så er aikido både nyttig å effektivt når det gjelder å håndtere krevende situasjoner som kan utvikle seg til kamp.

Et annet viktig element i treningen som er relevant for evnen til å forsvare seg er ukemi, det å ta imot et angrep gjennom å gi etter for så eventuelt å ta over situasjonen gjennom en teknikk eller ved å gjenopprette balansen i situasjonen.