Hovedinstruktører

Shihan, Bjørn Eirik Olsen, 7.dan

Bjørn Eirik er grunnleggeren av Tenshinkan dojo og er leder av teknisk komité i Norges aikidoforbund. Han har flere lengre opphold i Japan bak seg og har et personlig forhold til tre generasjoner Ueshiba. Han har siden starten i 1977 trent under flere store senseier, Blant annet Suganuma (Shoheijuku), Inaba (Shiseikan).

Aikido, instruktør, shidoin

Shidoin, Lars Lomell, 5.dan

Lars er leder (dojo cho) av Tenshinkan og er medlem av teknisk komité i Norges aikidoforbund. Han har blant annet arbeidet med å utvikle et program for aikidoinstruktører i Norge og har bred erfaring med aikido som selvutvikling.  Han startet med Aikido i 1986 og har bakgrunn fra judo. Han har vært instruktør i klubben siden 1992.

Kai-Harry Hansen, 4.dan

Kai-Harry startet med Aikido i Tromsø i 1997 og ble i 2003 tildelt svart belte, 22 år gammel. Han ble i 2006 medlem av Tenshinkan, og har siden da instruert både Aikido og Kashima no Tachi (kenjutsu). Han har gjennom flere opphold i Japan etablert et tett og godt forhold til både Shoheijuku og Shiseikan, og ble i 2019 tildelt yondan..