Hovedinstruktører

Aikido, instruktør, shihan

Shihan, Bjørn Eirik Olsen, 7.dan

Bjørn Eirik er grunnleggeren av Tenshinkan dojo og er leder av teknisk komité i Norges aikidoforbund. Han har flere lengre opphold i Japan bak seg og har et personlig forhold til tre generasjoner Ueshiba. Han har siden starten i 1977 trent under flere store senseier, Blant annet Suganuma (Shoheijuku), Inaba (Shiseikan).

Aikido, instruktør, shidoin

Shidoin, Lars Lomell, 5.dan

Lars er leder (dojo cho) av Tenshinkan og er medlem av teknisk komité i Norges aikidoforbund. Han har blant annet arbeidet med å utvikle et program for aikidoinstriúktører i Norge og har bred erfaring med aikido som selvutvikling.  Han startet med Aikido i 1986 og har bakgrunn fra judo. Han har vært instruktør i klubben siden 1992.

Andre instruktører

Kai-Harry Hansen 4.dan, Fukushidoin
Paul Haug 3.dan
Arild Naustdal 3.dan
Mona Brude 3. dan
Peter Davami 2.dan
Karsten Sørbye 2.dan
Inger Fjermeros 2.dan
Rafael Støre 2.dan
Astrid Liv Omberg 1.dan
Elisabeth Kallinen 1.dan