Kashima no Tachi / Kashima Shin-ryū

Kashima Shin-ryū Kenjutsu er en japansk kampkunst (Koryū) med flere hundre års historie. Kunii Zen’ya (1895 – 1966) var 18. generasjons sōke (overhode) av Kashima Shin-ryū og er kreditert for å ha gjenopprettet, revitalisert og rekonstruert stilarten. Han er også omtalt som «the modern Musashi».

Tenshinkans undervisningslinje stammer fra Inaba Minoru Meiyo Shihan (8. dan Aikikai), som var tidligere Kancho (overhode) ved Meiji Jingu Budojo Shiseikan. Inaba sensei studerte direkte med Kunii Zen’ya i halvannet år før hans død. Etter å ha undervist under navnet Kashima Shin-ryū i mange år, bestemte Inaba sensei seg for å omdøpe kampkunsten sin til Kashima no Tachi (Sword of Kashima).

Kashima no Tachi vil i Tenshinkan instrueres som et supplement til Aikido, hvor blant annet fokus på ‘maai’, vurdering av avstand (sted) og presisjon i timingen (tid), sentrering og skarphet, vil ha stor overføringsverdi. Kashima Shin-ryū er spesiell ettersom den baserer seg på et særdeles effektivt spiralkutt (kesagiri) og ettersom det i utgangspunktet ikke brukes kata (form). Hvert møte skal være virkelig, og dermed også potensielt farlig. Det legges derfor svært stor vekt på presisjon, steg-for-steg læring og mental tilstedeværelse.

Det vil primært undervises sverdteknikker, hvor vi benytter Bokuto (tresverd) og Fukuro Shinai (lærdekket bambussverd), avhengig av type teknikk og erfaringsnivå, men Kashima no Tachi omfavner også Taijutsu (teknikker uten våpen) og andre våpen, slik som Jō, Bō og Yari (Jōjutsu, Bōjutsu & Sōjutsu).

Etter mange års trening benyttes også Katana/Shinken (skarpt sverd) for demonstrasjon og battōjutsu (trekking av sverd). Bruk av Iaitō (uskarpt treningssverd) tillates ikke.

Vi starter normalt alltid med basic (Kihon) og det legges opp til at en må mestre ett nivå (til en viss grad) før en kan gå videre til det neste. Vi vil derfor kunne ende opp med å starte felles (oppvarming, Kihon), men fortsette på ulikt nivå utover treningen.

Denne type trening er av natur vesentlig skarpere og farligere enn Aikido, og det kreves både dedikasjon og en viss kroppskontroll før en kan starte opp med denne type trening. Vi setter derfor 18 års aldersgrense, samt en nedre gradgrense på 4. kyu. Det er også en forventning at de som deltar benytter egne sverd.

Det er begrenset kapasitet i lokalet og vi vil derfor prioritere de mest erfarne og dedikerte, men vi er åpne for både (erfarne) gjester og dedikerte medlemmer. Om dere er interessert å starte opp er det bare å ta kontakt.

Kashima-no-Tachi instruktørene i Tenshinkan er Bjørn Eirik Olsen Shihan (7. dan) og Kai-Harry Hansen (4. dan).