Klubbstyre

Styret i Tenshinkan aikidoklubb består av:

Lars Lomell (leder)
Erik Herdlevær (kasserer)
Arild Naustdal (sekretær)
Mona Brude (styremedlem)
Karsten Søbye (1. vara)
Inger Fjermeros (2.vara)