Praktisk informasjon

Nye medlemmer er hjertelig velkommen året rundt. Noen kommer for å se på en trening, andre prøver aikido med en gang. Ta kontakt med treningsansvarlig Lars Lomell på tlf. 92 29 01 01 eller Elisabeth Kallinen på tlf. 99 25 06 59 dersom du ønsker komme for en prøvetime.

Nye medlemmer får tilbud om å ha egne introduksjonstreninger noen ganger før de starter i ordinær trening. Disse er gratis, og det er mulig å delta på 3-4 slike treninger. Dette er en fin mulighet til å lære seg noen grunnleggende ferdigheter i rolige omgivelser før man starter trene sammen med resten av klubben. Noen ting som kan være bra å lære seg er enkel fallteknikk sammen med en grunnleggende forståelse av hva man lærer på trening, slik at man er mer selvstendig på trening. Introduksjonstreningene foregår etter avtale mandager kl.18-19

Det er også mulig å starte på ordinær trening. Hvis du ønsker prøve dette gir du beskjed om dette, så vil du få hjelp gjennom treningen av en av medlemmene.

Hver semesterstart vil vi ha egne introduksjonskurs til Aikido dersom vi har tre interesserte eller mer.

Må jeg trene hver dag?

Det er mulig å trene så mye eller lite man selv ønsker. Aikido er et livslangt prosjekt, og man kan trene aikido med ulike formål. Eksempler på formål kan vær

  • Fordypelse i Martial Art
  • Selvutvikling
  • Dedikasjon og progresjon
  • Øke konsentrasjonsevnen
  • Bli i bedre form
  • Få bedre balanse
  • Fellesskap

Det finnes mange grunner og vinklinger i ens aikidotrening, og målene våre er alt fra å røre på seg en dag i uken til og ha som mål å være dedikert til Aikido som en hovedarena i livet. Det er opp til hver enkelt og finne sin egen mening i treningen.

Hvilke ambisjoner man har for sin aikido er avgjørende for hvor ofte man bør trene. For å ha nok progresjon til gradering bør en trene jevnt to ganger i uken. Ønsker man å utvikle seg og fordype seg bør man trene tre ganger i uken. De som er dedikerte trener fire ganger i uken. På ytterkanten har man de som trener hver dag, og noen ganger flere ganger hver dag. Dette er nok ikke så vanlig her i vesten, men er mer vanlig i Japan.

Miljøet i klubben

Tenshinkan har ca. 50 medlemmer inkludert barn og ungdom. Vi har et varierende sosialt miljø. På tirsdager er det felles te etter trening. Inni mellom går noen på cafe etter trening, men det meste av sosial aktivitet skjer på seminarer og under trening.

Engasjement

Tenshinkan er medlem av Norges Aikidoforbund, og både klubben og forbundet trenger engasjerte mennesker som har lyst til å bidra. Når det er seminarer trenger også de som arrangerer seminar hjelp til å legge på matter og annet.