Om Oss

Her finner du historien bak Tenshinkan Aikidoklubb. Styret består av 7 medlemmer, oversikt finner du her

Fra tid til annen blir dokumenter, referater og andre filer offentliggjort fra styret, disse kan du finne her

Ønsker du å komme i kontakt med klubben eller finne ut hvor klubbens lokaler ligger kan du se her.

Trening og betaling

Nybegynnere velkommen hele året.
Høstsemesteret varer fra Fra 1/8-1/2.  Vårsemesteret: 1/2-1/8.
Semesteravgift voksne: Kr. 2800.  Juniorer 7-18 år: Kr. 1400.  Egne rabatter for nybegynnere og familier.
Mulighet til autotrekk pr mnd 500kr pr. mnd. i seks mnd.
Bankkonto: 6030.05.38250. Husk info om hvem/hva betalingen gjelder.
Månedspris: 600. Enkelttrening uten medlemskap i annen klubb: Kr. 150.  Besøk fra andre klubber: Kr. 50.