Ukemiseminar

Ukemi er et tema i aikido som ikke alltid har fått nok oppmerksomhet. Kompetanse i ukerollen er nøkkelen til en trening som har god balanse mellom treningsglede, sikkerhet og de utfordringene vi må overvinne for å vokse som aikidoutøvere...

Beskrivelse av seminaret

Ukemi er et tema i aikido som ikke alltid har fått nok oppmerksomhet. Kompetanse i ukerollen er nøkkelen til en trening som har god balanse mellom treningsglede, sikkerhet og de utfordringene vi må overvinne for å vokse som aikidoutøvere. 

Alle som trener aikido har erfart at det tar tid å bygge kunnskap. Det tar tid å lære kropp og sinn hvordan aikido føles, og det må trenes på i mange år. Slik er det også med ukemi. Viktige deler av tiden vi er på matta trener vi en form for kata, ukes rolle i en kata er like viktig som tores rolle. Så hvordan kan man utvikle seg som uke? Og hvordan kan man få en økt forståelse for hva ukemi er og gjøre studiet av ukemi som en sentral del av det å utvikle seg i aikido? 

Nå har Shidoin Gaute Lambertsen 6.dan, shidoin Lars Lomell 5.dan og shidoin Tor Anton Gaarder 4.dan gått sammen om å sette opp et seminar hvor de ønsker å gi folk muligheten til et dypdykk i et tema som er like viktig som teknikken. I dette seminaret får deltakerne anledning til å oppdage, og øve på flere aspekter ved det å ta – og gjøre ukemi. Instruktørene har svært bred erfaring fra ulike sider ved dette spennende temaet, og her vil dere kunne få både konkrete og praktiske innfallsvinkler til ukemi.

Denne helgen vil berøre temaer som: 

  • En viktig del av ukes rolle er å holde balansen, samtidig som man gir tori noe å jobbe med. Hvordan kan man få til å være lenge nok i teknikken, hvordan holder man balansen litt lengre, hvordan kan man føle tyngde samtidig som man har en letthet? Hvordan får man til å være “heavy and sticky” og samtidig myk? Som uke jobber man med å ha et samspill med tori uten å forsvinne fra teknikken. 
  • Hvordan bygger man progresjon som uke i takt med å bygge progresjon som tori? Og hvorfor er utviklingen som uke viktig for å utvikle ens aikido? 
  • Ukemi handler også om mental holdning. Det å være uke krever at man er på, ikke bare fysisk, men også mentalt. 
  • Ukemi er en del av selvforsvarsaspektet ved aikido, for gjennom å kunne komme seg trygt ut av en teknikk unngår man å skade seg.
  • Mange som begynner å trene aikido har ingen erfaring med å angripe på en hensiktsmessig måte. Et effektivt angrep er en forutsetning for å kunne utvikle teknikkene i en logisk og effektiv retning. 

Praktisk informasjon

Seminaret avholdes i lokalene til Oslo Aikidoklubb i Eikenga 17

Hvordan kommer man seg dit:
T-bane til Halse
Buss 21 til Halse
Buss 28 eller 60 til Haslevangen

Betaling gjennomføres til Tenshinkan. Vårt kontonummer er: 6030.05.38250

Middag: Lørdagen går vi ut å spiser kl.18.30 på Mahayana Asian Dining ved Nationalteateret.