Velkommen på trening

Tenshinkan har fra 14. august  trening i dojoen i begrenset omfang. NB se info om oppdatert praksis.
Medlemmer får egen invitasjon til påmelding til treninger i eget regneark i Googledocs.
NB husk å stryke deg fra listen dersom du allikevel ikke kan komme på treningen.

Vi følger de nasjonale rådene fra Folkehelseinstituttet, FHI.

  • Personer med symptomer skal ikke møte opp (feber, luftveisproblemer, snufsing, forkjølelse el lignende)
  • Grundig håndvask før og etter trening, føtter vaskes også.
  • Kun maksimalt fem (10) personer på trening samtidig (inkl instruktør)
  • Minst én (1) meter avstand fra hverandre
  • Garderobene kan benyttes med restriksjoner. Egen køordning og ikke dusjing.
  • Viktig med desinfeksjon av utstyr før og etter bruk (bokken/jo og matter etc)

NB EGNE REGLER FOR BARN-/UNGDOMSTRENING!
I henhold til regelverk for breddeidrett for barn kan de nå ha kroppskontakt i begrenset omfang og vi tilrettelegger trening for barn og ungdom i tråd med disse reglene.
Se mer info her fra Judoforbundet.
Her er informasjon fra Helsedirektoratet.

Se kalenderen for detaljert oversikt over treningstider!

VELKOMMEN PÅ TRENING!
Vi ønsker god og hensynsfull trening til alle!