NB pause i trening grunnet pandemien

Det er dessverre pause i all trening på ubestemt tid grunnet Coronaviruset.

Vi avventer neste beskjed fra myndighetene i midten av januar.

Vennlig hilsen
Styret