Forsiktig oppstart av trening fra 12. april

Tenshinkan har pr 29 mai trening i dojoen i begrenset omfang. Oppdatert praksis.
Medlemmer får egen invitasjon til påmelding til treninger.

Vi følger de nasjonale rådene fra Folkehelseinstituttet, FHI.
  • Personer med symptomer skal ikke møte opp (feber, luftveisproblemer, snufsing, forkjølelse el lignende)
  • Grundig håndvask før og etter trening, føtter vaskes også.
  • Kun maksimalt fem (10) personer på trening samtidig (inkl instruktør)
  • Minst to (1) meter avstand fra hverandre
  • Garderobene er stengt
  • Viktig med desinfeksjon av utstyr før og etter bruk (bokken/jo og matter etc)
Treningen mandager kan også følges via Zoom/Skype. Se egen info om andre treniongstilbud på www.aikido.no
Det er også tilbud om trening via Zoom  for barn. NB ikke fysisk oppmøte!

Mandag kl 18.00 - 19.00 Lars (inkl Zoom)
Onsdag kl 19.00 - 20.30 Kashima no tachi Kai-Harry
Fredag kl 07.30 - 08.45 Lars
Fredag kl 17.30 - 19.00 Peter
Søndag kl 10.00 - 11.30 Kai-Harry/Mona

Vi ønsker god og hensynsfull trening til alle!