Sverd

Sverdtrening Kashima Shin-ryū

Sverdtrening med Kai-Harry Hansen (4.dan)
Hovedsakelig trening i stilarten Kashima No Tachi, men også andre aspekter ved våpentrening med sverd i aikido.
Treningene krever at du har erfaring med våpentrening fra før og/eller er gradert til 4.kyu i Aikido.
Ta kontakt med instruktøren for info.
 

Seminar med Thorsten Schoo (6. dan Seishinkai)

Thorsten has been an Aikido pro since 1996. He was educated as
an Aikido teacher by Christian Tissier (Paris) and has been strongly
influenced  by Inaba Minoru sensei (Tokyo) and Vladimir Vasiliev (Toronto). Thorsten has formed several yondans and many
sandans, all of them teaching Aikido themselves and forming the
group of SEISHINKAI AIKIDO with its headquarter in Frankfurt,
Germany (www.seishinkai.eu).

Seminar med Thorsten Schoo (6. dan Seishinkai)

Thorsten has been an Aikido pro since 1996. He was educated as
an Aikido teacher by Christian Tissier (Paris) and has been strongly
influenced  by Inaba Minoru sensei (Tokyo) and Vladimir Vasiliev (Toronto). Thorsten has formed several yondans and many
sandans, all of them teaching Aikido themselves and forming the
group of SEISHINKAI AIKIDO with its headquarter in Frankfurt,
Germany (www.seishinkai.eu).

Velkommen på treningsleir med Thorsten Schoo 6. dan Seishinkai

Thorsten has been an Aikido pro since 1996. He was educated as
an Aikido teacher by Christian Tissier (Paris) and has been strongly
influenced  by Inaba Minoru sensei (Tokyo) and Vladimir Vasiliev (Toronto). Thorsten has formed several yondans and many
sandans, all of them teaching Aikido themselves and forming the
group of SEISHINKAI AIKIDO with its headquarter in Frankfurt,
Germany (www.seishinkai.eu).