Leir

Merk arrangementet med denne taggen for at den skal dukke opp i riktig kalender.

Nyttårleir Tenshinkan

Instruktør på fredagstreningen er Lars Lomell, 4. Dan

Pris 600.- for hele leiren eller 200.- pr. økt, fredagen 100.
Betales cash før treningen starter eller til vår kto:
6030.05.38250 på forhånd. Halv pris (hele leiren kun)
for deltagere fra dojoer minst 200 km unna, besøk fra
utlandet, årets HAFOS elever og alle under 19 år.
Alle deltagere må ha fylt 13 år.

Gradering

Gradering i forbindelse med nyttårs treningsleir i regi av Tenshinkan aikidoklubb.
Treningene lørdag og søndag holdes av klubbens grunnlegger, Shihan Bjørn Eirik Olsen 7. dan.
Info om hele leiren finner du her

Sider